2023-06-21

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI ŚWIĄTYNI

W roku 2023 planowane są prace konserwatorskie i restauratorskie na elewacji południowej i zachodniej naszej świątyni.

Zabytkowy kościół w Rogowie (XIII w.), wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/375, znalazł się na liście 208. obietków, które mogą otrzymać dotację ze środków publicznych na ich renowację (link do uchwały sejmiku województwa).

W trakcie naboru ofert został wyłoniony wykonawca prac konserwatorskich dla naszej świątyni - Pracownie Konserwacji Zabytków RENOMA z Torunia.

W związku z tym, że dotacja stanowi 70% wartości zadania, a pozostała część jest wkładem własnym parafii, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich, którym leży na sercu troska o dobro kultury, jakim jest zabytkowy kościół w Rogowie. Wpłat można dokonywać na nr konta parafii: 28 9491 0003 0000 0000 0387 0001. Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę.

Wręczenie umów dotacynych odbyło się 20 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (link do informacji). Galeria zdjęć: Fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP.
GALERIA ZDJĘĆ